COVID-19

Covid-19

Hos Advokat & Co. står vi klar til at hjælpe erhvervsdrivende igennem de særlige juridiske udfordringer, der følger af udbredelsen af Covid-19 og af de tiltag, som regeringen har foretaget.

Vi rådgiver bl.a. om følgende særligt relevante områder:

Medarbejderforhold

Afklaring af tiltag der kan mindske omkostninger til lønninger, herunder fx hjemsendelse af medarbejdere ved tvungen afholdelse af ferie eller afspadsering, muligheder for lønkompensation fra staten samt rettigheder og forpligtelser ved afskedigelse af medarbejdere.

Lejeforhold

Afklaring af tiltag der kan mindske omkostninger til husleje, herunder opsigelse af lejemål, forhandling om midlertidig nedsættelse af husleje, samt muligheder for midlertidigt at fremleje en del af lejemålet.

Entrepriseforhold

Afklaring af rettigheder og forpligtelser ved bl.a. forsinkelse af byggeprojekter, manglende betaling m.m.

Selskabsretlige forhold

Afklaring af muligheder for udskydelse eller elektronisk afholdelse af generalforsamlinger, indgivelse af årsregnskaber m.m.

Force majeure

Afklaring af muligheder ved egen eller samarbejdspartners manglende opfyldelse af aftaler som følge af Covid-19, herunder muligheder for at påberåbe sig force majeure.

Kapitaltilførsel

Afklaring af muligheder for midlertidig tilførsel af kapital / likviditet.

Konkurs og rekonstruktion

Afklaring af muligheder for rekonstruktion eller om nødvendigt konkurs af virksomheden, herunder det ledelsesmæssige ansvar i den forbindelse.

Hjælpepakker fra regeringen

Afklaring af muligheder for fx udskydelse af betaling af moms og skatter, refusion af sygedagpenge samt lønkompensation for medarbejdere, som alternativt vil blive opsagt.

Seneste nyt

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 14. marts indgået trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Med denne aftale er det muligt for visse virksomheder at sende medarbejdere hjem og fra staten modtage kompensation med op til 75 % af lønomkostninger til fastansatte og op til 90 % for timelønnede.

Vi holder os løbende opdateret om seneste nyt om hjælpepakker til det danske erhvervsliv, og du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 50 52 00 for en uforpligtende snak om, hvilke muligheder vi ser for din virksomhed, herunder også aktuelle tiltag fra regeringen.

 

Senest opdateret den 14. marts 2020

MENU
×