Genoptagelse af virksomhed under tvangsopløsning

Erhvervsstyrelsen kan vælge at anmode Skifteretten om at tvangsopløse et selskab, hvis selskabet ikke overholder kravene i selskabsloven, herunder hvis:

– selskabet ikke har den i loven eller vedtægterne foreskrevne ledelse,

– selskabet ikke har registreret både legale og reelle ejere

– selskabet er omfattet af revisionspligt og ikke har anmeldt en revisor,

– selskabet har undladt rettidigt at indsende årsrapport, eller

– selskabet har tabt en del af sin kapital

Såfremt selskabet ikke har kapital til at afholde omkostninger til tvangsopløsningen, kan selskabet tages under konkursbehandling, hvilket kan få konsekvenser for selskabets ejere og ledelse, bl.a. ved bøde samt risiko for konkurskarantæne for selskabets ledelsesmedlemmer.

Hvis dit selskabet er sendt til tvangsopløsning, er det muligt at anmode Erhvervsstyrelsen om genoptagelse af selskabet. Dette skal gøres inden 3 måneder efter, at selskabet er sendt til tvangsopløsning.

For at få genoptaget selskabet, skal følgende udarbejdes og indsendes til Erhvervsstyrelsen:

– generalforsamlingsreferat, hvor det bliver besluttet, at selskabet skal genoptages

– revisorerklæring om at selskabskapitalen er til stede, og at der ikke er ydet ulovlige lån

– selskabets vedtægter, hvis disse er blevet ændret på generalforsamlingen

– samtykke fra likvidator, hvis selskabet allerede er sendt til likvidation

Vi kan hjælpe dig med en hurtig og effektiv genoptagelse af selskabet. Hvis selskabet ikke har en revisor, hjælper vi også gerne med at formidle kontakt til en revisor, der kan udarbejde erklæring om selskabets kapitalforhold.

Kontakt os på 70 50 52 00 eller info@advoco.dk for at høre mere om muligheder for genoptagelse.

 

Menu
×