Oplysninger

Ejerforhold

Advokat & Co. er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokatfirmaer. Kontorfællesskabet består på nuværende tidspunkt af Advokat & Co. ApS, CVR-nr. 39869519, Advokat Frederik Asboe, CVR-nr. 26 82 01 38 og Advokat Morten Løw & Co., CVR-nr.  38 12 37 42.

Klientkonto for Advokat Frederik Asboe

Nordea

Kontonr.: 2446 4388744400

IBAN: DK83 2000 4388 7444 00

SWIFT: NDEADKKK

Klientkonto for Advokat Morten Løw & Co.

Nykredit

Kontonr. 8117 4404496

Forsikring

Advokater hos Advokat & Co. er omfattet af det enkelte advokatfirmas ansvarsforsikring og garantiordning, som følger:

Advokat Frederik Asboe: Dahlberg Assurance Agentur A/S, Nyhavn 43B, 1, 1051 København K, telefon: 33 70 44 50, e-mail: agentur@dahlberg.dk hos Loyds London under certifikat nr.: 310-015180. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Frederik Asboe. uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Morten Løw & Co.: Dahlberg Assurance Agentur A/S, Nyhavn 43B, 1, 1051 København K, telefon: 33 70 44 50, e-mail: agentur@dahlberg.dk hos Loyds London under certifikat nr.: 310-0147048. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Morten Løw & Co. uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Honorar

Advokat & Co.’s honorar er som udgangspunkt baseret på, hvor meget tid der er brugt på sagen, men følgende øvrige faktorer kan også have betydning ved honorarfastsættelsen: Opgavens størrelse og kompleksitet, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven, sagens værdi, og omfanget af påkrævet specialviden.

Tilsyn

Advokater hos Advokat & Co. er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, som er et sæt regler der gælder særligt for udøvelse af advokaterhvervet. Reglerne kan findes kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Menu
×