Erhvervs – og selskabssret

Advoco rådgiver en bred skare af virksomheder om diverse erhvervsforhold, herunder bl.a. om selskabsret, kontrakter, ansættelsesforhold, insolvens og konkurs samt erstatningssager. Som specialiseret erhvervsadvokat rådgiver vi helhedsorienteret om juridiske og kommercielle forhold og sikrer dermed en komplet og optimal løsning for kunden.

Nedenfor er listet en række eksempler på de mest sædvanlige opgaver, som vi rådgiver vores kunder om.

 • Advoco rådgiver om alle selskabsretlige forhold, herunder bl.a.

  • Rådgivning om start af virksomhed, herunder valg af virksomhedsform
  • Stiftelse og registrering af selskab, herunder selskabsformerne IVS, ApS, A/S og P/S
  • Udarbejdelse af forretningsorden og ejerbøger
  • Udarbejdelse og forhandling af direktørkontrakter
  • Udarbejdelse af ejeraftaler og optionsaftaler
  • Afholdelse af generalforsamlinger
  • Vedtagelse af vedtægtsændringer
  • Kapitalforhøjelser og –nedsættelser
  • Rådgivning om fusioner og spaltninger
  • Lukning af virksomhed eksempelvis ved likvidation eller konkurs

  Læs mere om vores specifikke ydelser i forbindelse med etablering af virksomhed her

 • Vi udarbejder, forhandler og rådgiver om diverse erhvervsretlige kontrakter, herunder bl.a.

  • Leverandøraftaler
  • Salgs- og leveringsbetingelser
  • Ejeraftaler
  • Køb og salg af virksomheder
  • Agent- og distributionsaftaler
  • Franchiseaftale

  Derudover rådgiver vi om løsning af tvister, herunder bl.a. om forligsmuligheder, hvis der skulle opstå uenighed mellem kunden og dennes samarbejdspartner.

 • Vi rådgiver om gældende regler samt hensigtsmæssige vilkår for diverse typer ansættelsesforhold, herunder bl.a.

  • Udarbejdelse og forhandling af ansættelseskontrakter
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Afskedigelser
  • Direktør-og bestyrelsesforhold
  • Valg af medarbejdere til bestyrelsen
  • Incitamentsprogrammer

  Derudover rådgiver vi om løsning af tvister mellem virksomhed og ansat, fx

 • Vi rådgiver om vores klienters rettigheder, når andre påfører dem et tab, herunder eksempelvis om

  • Rådgiveransvar
  • Mangelsansvar
  • Krænkelse af rettigheder
  • Misligholdelse af kontrakter

  I videst muligt omfang forsøger vi af forlige tvister, så klienten sparer penge på førelse af retssager og kan fokusere på sin kerneforretning.

Ring 70 50 52 00 eller send en e-mail til info@advoco.dk for at høre mere om, hvordan vi kan skabe værdi for dig og din virksomhed.