Fast pris

Advoco tilbyder fast pris for arbejde, hvor arbejdets omfang kan vurderes på forhånd. Ved aftale om fast pris, kender du således altid de samlede advokatomkostninger, inden arbejdet påbegyndes.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.  Vi fakturer naturligvis først for vores arbejde, når der er indgået udtrykkelig aftale herom.