Oplysninger

Ejerforhold

Advoco.dk er drevet af Advoco Advokatpartnerselskab under CVR-nr. 40623345. Advoco Advokatpartnerselskab er ejet  af advokaterne Morten Løw og Frederik Asboe.

Klienkonto for Advoco Advokatpartnerselskab

Ringkøbing Landbobank
Kontonr. 7670 – 0002308620

Forsikring

Samtlige advokater hos Advoco Advokatpartnerselskab er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet igennem Dahlberg Assurance Agentur A/S, Nyhavn 43B, 1, 1051 København K, telefon: 33 70 44 50, e-mail: agentur@dahlberg.dk hos Loyds London under certifikat nr. 310-016055 (ansvarsforsikring) og certifikat nr.  306-016054 (garantiforsikring). Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advoco Advokatpartnerselskab, herunder af  advokaterne Morten Løw og Frederik Asboe, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, med op til 5.000.000 kr. pr. skade, dog maksimum 5.000.000 kr. pr. år.

Honorar

Advoco Advokatpartnerselskabs honorar er som udgangspunkt baseret på, hvor meget tid der er brugt på sagen, men følgende øvrige faktorer kan også have betydning ved honorarfastsættelsen: Opgavens størrelse og kompleksitet, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven, sagens værdi, og omfanget af påkrævet specialviden.

Tilsyn

Advokater hos Advoco Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, som er et sæt regler der gælder særligt for udøvelse af advokaterhvervet. Reglerne kan findes kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Eventuelle klager over Advoco Advokatpartnerselskabs salær eller adfærd skal rettes til den ansvarlige advokat. Kan der ikke opnås enighed herved, kan klage indgives til Advokatnævnet. Advokatnævnets kontaktoplysninger er følgende:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon 33 96 97 98
E-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Yderligere informationer om Advokatnævnet og indgivelse af klager findes på Advokatsamfundets hjemmeside her: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx